Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
STYPENDIUM IM. IZABELLI TROJANOWSKIEJ

Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomoskiego. Stypendium – zgodnie z wolą fundatorki, zapisaną w testamencie – przeznaczone jest dla młodych osób, podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim, w szczególności w dziennikarstwie telewizyjnym, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w specyfikę swojej małej kaszubskiej ojczyzny. O stypendium mogą się ubiegać osoby, zajmujące się tematyką regionalną i posiadające pewien dorobek dziennikarski.

Majątek Funduszu stanowią środki, pochodzące z zapisu testamentalnego Izabelli Trojanowskiej oraz dotacje i darowizny na rzecz Funduszu. Zarządza nim Rada powołana przez prezydium ZG ZKP uchwałą z dnia 9 września 1999 roku. Zmiany w jej składzie osobowym dokonywane są decyzją członków Rady. 

Od 2014 r. stypendium przyznaje Kolegium Redakcyjne "Pomeranii". Dotychczasowe stypendia przyznano następującym osobom:
 

2002 r. - Iwona Joć

2003 r. - Lucyna Reiter

2004 r. - Grzegorz Jarosław Schramke

2005 r. - Paweł Szczypta

2006 r. - Anna Cupa, Marek Wantoch Rekowski

2007 r. - Dariusz Majkowski, Roman Drzeżdżon

2008 r. - Anna Frankowska, Marek Adamkowicz

2009 r. - Tatiana Kuśmierska, Piotr Lessnau

2010 r. - Magdalena Kropidłowska

2011 r. - Karolina Serkowska, Mateusz Bullmann

2012 r. - Marlena Nadolska

2013 r. - Magdalena Świerczyńska-Dolot, Adam Hebel

2014 r. - Maciej Bandur, Jan Jabłoński

2015 r. - Agnes Łukasik

2016 r. – Łukasz Zołtkowski

2017 r. – Grzegorz Renusz

2018 r. - Robert Groth

2019 r. - Aleksandra Dzięcielska-Jasnoch

2020 r. - Gracjan Fopke

Izabella Trojanowska – urodzona 10 lipca 1929 roku w Gdyni. Dziennikarka, związana z Kaszubami i Pomorzem. Pracowała w „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Wybrzeża”. Była redaktorem naczelnym tygodnika studentów i młodej inteligencji Wybrzeża „Kontrasty”. W 1963 redagowała pierwsze numery „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, przekształconego w późniejszym czasie na „Pomeranię”. W 1981 roku była zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Solidarności – „Samorządność”. Publikowała w wielu innych tytułach: „Kotwicy”, „Ziemi i Morzu”, „Kaszëbach”, „Pomeranii”. Izabella Trojanowska była wieloletnim członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, włączając się intensywnie w prace swego macierzystego oddziału gdańskiego oraz Zarządu Głównego. W latach 1980-1983 była prezesem ZG ZKP. Przez wiele lat zajmowała się sztuką ludową Kaszub, wspierając twórców ludowych. Była inicjatorką, kontynuowanego do dzisiaj konkursu Ludowe talenty. Kierowała także Wydawnictwem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, tłumaczyła teksty kaszubskie na język polski. Zainicjowała wydawanie niezwykle popularnych teczek z wzorami haftów kaszubskich. Była także autorką wielu przewodników turystycznych po Kaszubach. Niezwykle znaną pozycją stworzoną wspólnie z Różą Ostrowską jest Bedeker Kaszubski, który doczekał się kilku wznowień. W kręgu zainteresowań Izabelli Trojanowskiej był Gdańsk, przez wiele lat otaczała opieką członków Polonii Gdańskiej, domagała się zwrotu zabytków sztuki sakralnej, przetrzymywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1990 roku była twórcą i pierwszym redaktorem kaszubskiego programu Rodnô Zemia w Telewizji Gdańsk. Redagowała go, aż do śmierci – 21 kwietnia 1995 roku. Po niej przejęli go jej wychowankowie: Artur Jabłoński i Eugeniusz Pryczkowski.

Szczególną opieką otaczała młode osoby, działające w ruchu kaszubsko-pomorskim. Jej testament na mocy, którego powołano Fundusz Stypendialny dla młodych dziennikarzy to jeden z przejawów takiej postawy.

(opracował AB)
 

 


Zaprezentowane zdjęcia Izabelli Trojanowskiej pochodzą z archiwum Wojciecha Kiedrowskiego.

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Izabelli Trojanowskiej przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

 

1. Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

2. Stypendium - zgodnie z wolą fundatorki zapisaną w testamencie - przeznaczone jest „dla młodych ludzi podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim,
w szczególności w dziennikarstwie telewizyjnym, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w specyfikę swojej małej kaszubskiej ojczyzny."

O stypendium ubiegać się mogą osoby zajmujące się tematyką regionalną
i posiadające pewien dorobek dziennikarski.

3. Stypendium przyznawane będzie raz na rok i wypłacane jednorazowo.

4. Majątek Funduszu stanowią:

  1. pieniądze pochodzące z zapisu testamentowego Izabelli Trojanowskiej;
  2. dotacje i darowizny na rzecz Funduszu.

5. Funduszem zarządza Rada powołana przez prezydium ZG ZKP uchwałą z dnia 9 września 1999 roku. Zmiany w jej składzie osobowym dokonywane są decyzją członków Rady.

6. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości odsetek z funduszu bazowego znajdującego się na koncie bankowym.

7. O tym, kto z ubiegających się otrzyma stypendium, decydować będą członkowie Rady Funduszu zwykłą większością głosów.

8. Wnioski stypendialne, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją, adresować należy do Rady Funduszu i składać w sekretariacie ZG ZKP do końca marca każdego roku.

 

© Copyright 2005 - 2024 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.