Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

 

ROK GRYFA 2014

SZÓSTE  DNI KASZUBSKIE W SZCZECINIE

 

W 2014 roku uchwałą Nr XXIX/411/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. rok 2014 ustanowiony został ROKIEM GRYFA.

W związku z tym przewiduje się zorganizowanie szeregu uroczystości i imprez tematycznie związanych z Gryfem, Gryfitami, historią i kulturą Pomorza.

     Uchwała Sejmiku wskazuje na ustanowienie roku 2014 Rokiem Gryfa na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nacisk kładzie na rozwijanie tożsamości regionalnej i poszanowanie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Podkreśla konieczność podjęcia działań kulturalnych i edukacyjnych, mających na celu m. in. popularyzację wiedzy historycznej, w tym o roli dynastii Gryfitów, panującej przez pół tysiąclecia na tych terenach.

     Gryf – jak wynika z badań naukowych - był używany jako symbol i godło przez pierwszych władców Pomorza. Od tego znaku wzięła swoją nazwę dynastia książąt pomorskich nazwana Gryfitami.

      Gryf - znajdujący się na pieczęci w  zachowanym dokumencie  historycznym wystawionym w 1214 roku, jak i wcześniej używany przez książąt pomorskich (co wynika z zachowanych źródeł ikonograficznych, określających powstanie tego znaku na lata 80-90. XII wieku)  zapoczątkował i na trwałe wpisał się w heraldykę Pomorza. Znak ten  rozprzestrzenił się jako symbol i godło  ziem, miast i mieszkańców  na całym Pomorzu, obejmującym dzisiejsze tereny województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Gryf był wykorzystywany w tworzonych w latach 20-30. XX wieku herbach powiatowych i gminnych w pruskiej prowincji Pomorze. Po drugiej wojnie światowej stał się elementem herbu Pomorza Zachodniego i Wschodniego. Nadal wykorzystywany jest w tworzonych herbach powiatów, miast i gmin wiejskich. Gryf jest również godłem Kaszubów, najstarszych mieszkańców Pomorza, dziś  zamieszkujących głównie tereny Pomorza Wschodniego.    

     Ustanowienie Roku Gryfa przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma wymiar historyczny i symboliczny. Z Zamku Książąt Pomorskich, obecnej siedziby Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego, z miejsca w którym przed ponad 800 laty jego uwcześni władcy ustanowili symbol i godło Pomorza wychodzi inicjatywa  obchodów Roku Gryfa. Jest to znakomita okazja dla popularyzacji Pomorza Zachodniego i jego wiodącej, opartej o historyczne dziedzictwo, roli w inspirowaniu współpracy kulturalnej i gospodarczej całego wielkiego Pomorza. Jego zachodnia część ma delegację historyczną sięgającą dynastii Gryfitów i Księstwa Pomorskiego aby stać się wiodącym podmiotem dla kreowania tej współpracy. Powinniśmy tę szansę wykorzystać. 

    Gryf – godło Pomorza powinno być symbolem tworzącej się tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Szczególnie na Pomorzu Zachodnim, zamieszkałym od kilku pokoleń  przez mieszkańców przybyłych po drugiej wojnie światowej z różnych stron byłej Rzeczpospolitej, a więc społeczeństwa wielokulturowego. Ważne jest wykorzystanie zachowanych symboli dla budowy tej tożsamości. Jest istotne aby oparta była na pełnej znajomości historycznej oraz kulturalnej Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu w którym na Pomorzu władzę sprawowali Gryfici, a jego mieszkańcami byli Słowianie, Kaszubi a następnie Niemcy.

     W uzasadnieniu do Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  ustalono, że koordynatorem obchodów ROKU GRYFA 2014 będzie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – samorządowa instytucja kultury.

     Szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, który od 6 lat organizuje w Szczecinie uroczystości i imprezy popularyzujące historię Pomorza oraz kulturę, obyczaje i język Kaszubów dawnych mieszkańców całego Pomorza, również Szczecina i Pomorza Zachodniego - będzie współorganizatorem Roku Gryfa 2014.

    Organizowany w 2014 roku DZIEŃ KASZUBSKI W SZCZECINIE będzie integralną częścią Roku Gryfa  pod zmienioną  nazwą na „SZÓSTE DNI KASZUBSKIE” na które złożą się uroczystości i imprezy organizowane w kilku miejscach województwa oraz  terminach  2014 roku. W tym też roku oddział w Szczecinie obchodzi XX rocznicę powstania.    

 

CELE  ROKU GRYFA 2014    

(przyjęte oficjalnie  cele sformułowane zostały przez nasz oddział

i są również celami organizowanych corocznie Dni Kaszubskich )

      Przyjmując wskazane w uzasadnieniu i uchwale Sejmiku główne cele  ustanowienia Roku Gryfa 2014, które są zgodne z głównymi celami statutowymi XX-letniej działalności Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie  oraz uwzględniając historyczną i kulturową rolę Pomorza Zachodniego, przyjmuje się następujące główne cele obchodów:

 1. Rozwijanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego,
 2. Integracja mieszkańców całego Pomorza Zachodniego, społeczności lokalnych miast, gmin i powiatów wokół symbolu Gryfa,
 3. Popularyzacja wiedzy o historii Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem okresu panowania dynastii Gryfitów,
 4. Popularyzacja zachowanej do naszych czasów kultury mieszkańców Pomorza z okresu panowania Gryfitów, to jest Kaszubów
 5. Popularyzacja dorobku kulturalnego mieszkańców Pomorza Zachodniego w wymiarze historycznym i współczesnym,
 6. Promocja Pomorza Zachodniego jako wiodącego ośrodka współpracy kulturalnej na całym Pomorzu opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym,
 7. Promocja Pomorza Zachodniego i jego bogactwa kulturowego oraz możliwości rozwoju kultury i gospodarki.

 

PROGRAM SZÓSTYCH DNI KASZUBSKICH 2014    

Szóste Dni Kaszubskie w Szczecinie organizowane będą przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Szczecinie w ramach ROKU GRYFA 2014, którego oddział jest współorganizatorem. Ponadto organizowane imprezy i uroczystości będą formą uczczenia XX - lecia istnienia i działania naszego oddziału.

1) 17 MAJA - weekendowa SOBOTA pod skrzydłami Gryfa - Szczecin

 • MSZA ŚW. z liturgią słowa w języku kaszubskim w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy  godz. 13.oo z oprawą muzyczną Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka” Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
 • KONCERT - Zamek Książąt Pomorskich występ Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka” Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
 • ZABAWA POD SKRZYDŁAMI GRYFA - koncert kaszubskiego zespołu folkowego Bubliczki.

2) 12-18 MAJA - Stargard Szczeciński

 • Tydzień Kultury Kaszubskiej.
 • 18.05 godz. 12.3o Kościół św. Ducha - MSZA ŚW. z liturgią słowa w języku kaszubskim i oprawą muzyczną  Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka” Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

3) 12 WRZESIEŃ (piątek) - Koszalin

 • Archiwum Państwowe – otwarcie wystawy Z kaszubsko-słowiańskich i  polskich losów Pomorza Zachodniego.
 • MSZA ŚW. z liturgią słowa w języku kaszubskim.
 • Spotkanie środowiska kaszubsko-pomorskiego i reaktywacja działalności oddziału ZKP w Koszalinie.

4) 29 WRZESIEŃ - Szczecin

 • Nadanie Rondu Uniweryteckiemu nazwy Rondo Uniwersyteckie im. Prof. Gerarda Labudy, spotkanie okolicznościowe poświęcone osobie prof. G.Labudy, wystawa twórczości naukowej profesora.
 • Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczyste spotkanie samorządowców Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego i przedstawicieli samorządów Meklemburgii Pomorza Przedniego z multimedialną prezentacją związaną z Gryfem.

 • Zamek Książąt Pomorskich - otwarcie wystawy Pod skrzydłami Gryfa.
 • Katedra św. Jakuba uroczysta MSZA ŚW. z liturgią słowa w języku kaszubskim.
 • Nabożeństwo ekumeniczne i złożenie kwiatów przed kryptą Grafitów.
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy krypcie.
 • Odsłonięcia pamiątkowego kamienia upamiętniającego Rok Gryfa 2014.

Uroczyste zebranie  Oddziału ZKP w Szczecinie dla upamiętnienia XX lat działalności.

ODDZIAŁ SZCZECIN

 Siedziba:
 Książnica Pomorska
 im. Stanisława Staszica
 ul. Podgórna 15/16
 70-205 Szczecin
 tel. 91 48 19 177

 Kontakt:
 Ryszard Stoltmann 
 - wiceprezes 
kaszubi.szczecin@o2.pl

© Copyright 2024 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Szczecin
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.