Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

ZAŁOŻENIE ODDZIAŁU – INICJATORZY - PIERWSZY ZARZĄD

Na przełomie 1993/1994 roku odbyły się w sali numer 19 Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pierwsze spotkania organizacyjne, które prowadzili prof. dr hab. Józef Stanielewicz i ówczesny rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Hubert Bronk.

Nie bez wpływu na zainicjowanie tych spotkań była inspiracja ze strony prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego znaczącego autorytetu w środowisku naukowym, znanego i popularnego na ziemi szczecińskiej. W spotkaniach brał również udział dr Ryszard Stoltmann.

Przede wszystkim podkreślono potrzebę rozbudzania szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju społecznego, gospodarczego kulturalnego oraz integracji społecznej. Stąd członkostwo w Zrzeszeniu proponowano nie tylko osobom związanym z Kaszubszczyzną, lecz tym wszystkim, którzy identyfikują się z regionem, chcą lepiej poznać jego przeszłość, umacniać tożsamość regionu i upowszechniać jego przeszłość. Zamierzenia te sprecyzowane w przededniu 50 rocznicy powrotu Szczecina i Pomorza Zachodniego w granice państwa polskiego spotkały się z przychylnością i poparciem wojewody szczecińskiego dr Marka Tałasiewicza, który przyjął przedstawicieli grupy inicjatywnej i zapewnił ich o swojej życzliwości.

W tej sytuacji 6 czerwca 1994 r. odbyło się przy udziale 17 osób pierwsze Walne Zebranie Oddziału ZKP w Szczecinie, podczas którego wybrano 4 osobowy Zarząd: prezes - dr Ryszard Stoltmann, wiceprezesi - prof. Józef Stanielewicz i Edmund Piotrowski, sekretarz - dr Jan Macholak.

Tymczasową siedzibą Oddziału zostało Archiwum Państwowe w Szczecinie. Już w kilka dni później (10-11 VI 1994) na posiedzeniu Zarządu Głównego ZK-P w Juracie dr Ryszard Stoltmann wygłosił komunikat o powstaniu Oddziału w Szczecinie i jego zamierzeniach. Mimo skromnych środków finansowych Zarząd Oddziału przy współpracy z Kuratorem Oświaty i Wychowania oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie w 1995 roku wydał zbiór esejów Stanisława Helsztyńskiego (pierwszego w powojennym Szczecinie - Kuratora Oświaty) W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego. Wznowienie tej publikacji po 40 latach powinno przypomnieć młodemu pokoleniu entuzjazm i okoliczności historyczne towarzyszące przejmowaniu po wiekach tych ziem przez Polskę.

Problematyka regionalna i edukacji o historii Pomorza była w tym okresie w centrum uwagi Oddziału. Przeprowadzono wstępne rozmowy z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuratorem Oświaty i Wychowania oraz uzgodniono wstępnie treść porozumienia w sprawie organizacji i prowadzenia edukacji regionalnej wśród studentów i nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Przy współpracy ze szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Oddział Zrzeszenia zamierzał wydać suplement do podręczników historii. Miało to według zamierzeń być 10-12 tematów z przeszłości Pomorza Zachodniego, które po obróbce dydaktycznej, wzbogacone tekstami źródłowymi i kasetami video, miały być włączone do programów szkolnych. Niestety wraz ze zmianą na stanowisku Kuratora Oświaty projekt upadł. Oddział Zrzeszenia prowadził w tym czasie działalność odczytową. Na zebraniach otwartych mówiono między innymi o zabytkach języka kaszubskiego z zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie (dr Jan Macholak) oraz o pierwszej powojennej dekadzie ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ludnościowych (doc. dr hab. K. Kozłowski).

Oddział udostępniał członkom skromną biblioteczkę wydawnictw Zarządu Głównego ZK-P. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Głównego (dr R. Stoltmann) i Spotkaniach Pelplińskich (mgr R. Żuk). Ważnym wydarzeniem było włączenie się Oddziału do organizacji zakończenia Kongresu Pomorskiego w 1998 roku.

Po raz pierwszy w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza św. z liturgią słowa również w języku kaszubskim.

W następnych dwóch kadencjach od 2000 do 2006 roku, Zarząd Oddziału przedstawiał się następująco:
prezes - Alicja Łojko, wiceprezesi - Jan Macholak, Ryszard Stoltmann, skarbnik - Jerzy Narloch. Był to okres sporadycznych spotkań członków Oddziału.
W 2008 roku podjęta została próba reaktywacji bardziej intensywnej działalności.
Po okresie próbnym w 2010 roku wybrano nowy Zarząd w składzie:
prezes - Ryszard Stoltmann, wiceprezesi – Jan Macholak, Arkadiusz Mleczek, skarbnik - Jerzy Narloch, sekretarz - Alicja Łojko, członkowie – Ewa Kwidzińska i Witold Koss.

 

ODDZIAŁ SZCZECIN

 Siedziba:
 Książnica Pomorska
 im. Stanisława Staszica
 ul. Podgórna 15/16
 70-205 Szczecin
 tel. 91 48 19 177

 Kontakt:
 Ryszard Stoltmann 
 - wiceprezes 
kaszubi.szczecin@o2.pl

© Copyright 2024 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Szczecin
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.