Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
51. Gala Wręczenia Medali Stolema
Nie znaleziono zdjecia

Klub Studencki "Pomorania" ma zaszczyt poinformować, że Kapituła Medalu Stolema wybrała tegorocznych laureatów nagrody. W 2018 roku wyróżnieni zostają prof. Maria Pająkowska-Kensik oraz Władysław Czarnowski.
Gala wręczenia Medali Stolema odbędzie się 10 grudnia o 18:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Jedną z Laureatów Medali Stolema 2018 jest prof. Maria Pająkowska-Kensik.

prof. Maria Pająkowska-Kensik - urodziła się w Sulnówku koło Świecia. Poprzez Bydgoskie Studium Nauczycielskie trafiła na Uniwersytet Gdański, gdzie pod kierunkiem profesora Bogusława Krei rozpoczęła swoją karierę naukową w zakresie dialektologii i edukacji regionalnej. Zwieńczeniem tej drogi było stanowisko profesora w Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz rzesza uczniów – badaczy różnorodności językowej Pomorza oraz praktyków pomorskiej edukacji regionalnej. Symbolem jej pozycji naukowej jest obecność w Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, z których najbardziej znaną pracą jest chyba „Popularny Słownik Kociewski”. W swojej pracy naukowej jest kontynuatorką dzieła ks. dra Bernarda Sychty.
Dzięki swojej długoletniej pracy Profesor Maria stała się najwybitniejszą ekspertką zajmującą się dialektem kociewskim i jedną z najbardziej kompetentnych specjalistek zajmujących się edukacją regionalną na Pomorzu. Jest niezwykle aktywna także na polu społecznym. Od lat osiemdziesiątych XX wieku pracuje w gremiach i zespołach związanych ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Maria Pająkowska-Kensik jest także uznaną publicystką i popularyzatorką tematyki regionalnej. Jej aktywność od lat jest nagradzana przez różne gremia. Profesor Pająkowska-Kensik jest m.in. laureatką „Kociewskiego Pióra”, „Chwalby Grzymisława” oraz licznych nagród nadawanych przez samorządy gminne i powiatowe Kociewia.

 

Władysław Czarnowski - urodził się w 1938 r. w Leśnie. Kształcił się w Liceum Pedagogicznym w Kościerzynie w latach 1953-1958, pod okiem wybitnych nauczycieli-regionalistów m. in. Lubomira Szopińskiego, twórcy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. W tym okresie nauczył się gry na skrzypcach, a w 1965 r. ukończył na Studium Nauczycielskim w Toruniu kierunek „wychowanie muzyczne”. W późniejszych latach uzupełniał wykształcenie – w roku 1981 uzyskał stopień magistra na wydziale pedagogiki WSP w Bydgoszczy, a w 1983 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu dialektologii kaszubskiej i historii Pomorza.

Pierwszy zespół kaszubski założył w 1968 r. we wsi Dąbrówka na południe od Chojnic, (prowadził tu 30-osobowy zespół młodzieżowy i sam grał w jego kapeli), drugi, w Kamieniu Krajeńskim, gdzie przez trzy lata był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W 1978 r. rozpoczął pracę w Brusach. Kierowany przez niego Młodzieżowy Dom Kultury był jedyną na Kaszubach instytucją która, poza typowymi dla tego rodzaju placówek formami pracy, skupiał blisko trzystu młodych ludzi w siedmiu grupach wiekowych, którzy stanowili Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”. Powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Brusach i Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”.
Festiwal ten otrzymał członkostwo i certyfikat Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF) nadany w 2000 r., w Helsinkach. Celami bruskiego Festiwalu jest promocja rodzimej kultury kaszubskiej, współpraca z narodami Europy oraz konsolidacja ziem pomorskich. Za realizację tych celów Brusy otrzymały miano „Miasta Roku 2000” i nagrodę Związku Miast Polskich.
Władysław Czarnowski pełnił wiele funkcji zawodowych i społecznych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, medali i odznaczeń (m.in. Skrę Ormuzdową czy Nagrodę im. Oskara Kolberga), listów pochwalnych i gratulacyjnych od osób i instytucji cieszących się najwyższym poważaniem.


Laureatom serdecznie gratulujemy!

Siedziba:

Dom Kaszubski, siedziba Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

ul. Straganiarska 20-23

80-837 Gdańsk

Druga siedziba: CHËCZ w Łączyńskiej Hucie

 

© Copyright 2024 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Klub Studencki "Pomorania" w Gdańsku
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.