Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Sprawozdanie z działalności

oddziału gościcińskiego ZK-P za lata: 2010-2013

 

Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej

 

Na placu przy kościele parafialnym w Gościcinie w odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 2011-2013 odbyły się trzy Festyny Kultury Kaszubskiej i Religijnej. Wówczas to parafianie i goście mogli posłuchać różnorodnej muzyki, brać udział w loterii fantowej, konkursach, częstować się chlebem ze smalcem, pieczoną kiełbaską, kiszonym ogórkiem, drożdżówką, a pod koniec religijnego festynu wziąć udział w zabawie tanecznej. Atrakcją dla uczestników festynu jest przejażdżka powozem konnym. Dla osób z żyłką hazardzisty organizuje się loterię fantową. W organizację festynów włączają się wszystkie osoby należące do naszego oddziału zrzeszenia.

Każdorazowo organizatorzy i uczestnicy festynu udowadniają, iż można miło i radośnie spędzić czas bez kropli alkoholu. Zabawy na festynach są często wzbogacane  kaszubską muzyką, piosenką, gawędą, recytacją, inscenizacją i opowiadaniem w wykonaniu artystów szeroko znanych na Kaszubach oraz uczniów różnych szkół. Na festynach Kultury Kaszubskiej   i Religijnej uczestniczyły zespoły prezentujące różne rodzaje muzyki i sztuki: folklorystyczna, biesiadna, religijna, rozrywkowa, rokowo-folklorystyczna, pieśni kościelne i klasyczne, utwory muzyczne, w tym swojsko brzmiąca muzyka gospel. W 2013 r. odbył się już XIX festyn. Prezes uhonorował wszystkich członków oddziału dyplomami i upominkami.

 

Wycieczki

 

Odbyło się pięć wycieczek:

  • 2010 - Władysławowo: zwiedziliśmy wystawę chińskiej Armii Terakotowej. W kościele odbyła się dla nas msza święta. Udaliśmy się wąwozem Lisi Jar, przeszliśmy wzdłuż klifu  i plaży w Jastrzębiej Górze. Kolację zjedliśmy w restauracji „NORDOWI MÔL” w Celbowie.
  • 2011- Dolina Charlotty (koło Słupska): położona pośród bukowego lasu oczarowała nas bajkową scenerią. Obiad zjedliśmy w sercu doliny. Na deser zjedliśmy wspaniałą szarlotkę z bitą śmietaną podaną na ciepło.
  • 2011- Warszawa: zwiedziliśmy Grób ks. Jerzego Popiełuszki - Centrum Opatrzności Bożej - Niepokalanów - Muzeum Św. Maksymiliana.
  • 2012 - Pasłęk (kościół); Zielonka Pasłęcka; Sanktuarium Królowej Pokoju; Św. Lipka - sanktuarium; Stoczek Klasztorny; Gietrzwałd - sanktuarium, Cela Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Sanktuarium Jezusa Miłosiernego
  • 2013 - Sztutof  - zwiedziliśmy  obóz Stutthof . Po muzeum oprowadzał nas przewodnik. Następnie zwiedziliśmy Krynicę Morską. Atrakcją była przejażdżka statkiem i motorówką.

 

Spotkania opłatkowe i kuligi

 

Co roku w grudniu Prezes organizuje spotkania opłatkowe dla członków i innych grup skupionych w różnych organizacjach. Natomiast w styczniu organizuje kuligi z kiełbaską przy ognisku.

 

Przegląd kolęd

 

W dorocznych koncertach kolęd środowisk parafialnych i społecznych z Gościcina biorą udział: Ministranci, Pomocnice Maryi Matki Kościoła, Młodzież Jana Pawła II, Wspólnota Różańca Świętego, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Rodziny Wielodzietne, Krąg Biblijny, Członkowie Oddziału ZK-P z Gościcina, Parafialna Orkiestra Dęta, Rada Sołecka.

Nasz oddział zawsze przygotowuje trzy kolędy w języku kaszubskim.

 

Droga krzyżowa

 

Coroczna Piątkowa Droga Krzyżowa w Gościcinie, odprawiana jest w języku polskim i raz w języku kaszubskim przez członków Zrzeszenia.

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspólnie z Domem Pojednania i Spotkań w Gdańsku i Franciszkańskim Biurem Pielgrzymkowym „Patron Travel” pod przewodnictwem J. E.(Jego Ekscelencji) ks. Bpa Wiesława Śmigla podjęło się zorganizowania dziękczynnej Pielgrzymki Kaszubów do Ziemi Świętej w dniach 10-17 marca 2013 r. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy z tekstem „Magnificat” w języku kaszubskim w sanktuarium Nawiedzenia Św. Elżbiety w Ain Karem.

W pielgrzymce z naszego oddziału uczestniczyli: Teresa Lesner i Janina Borchmann.

 

Kopiec na Helu

 

23 czerwca 2013 r. w niedzielę odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca Kaszubów na Helu. Wydarzenie to przyciągnęło wielu miłośników regionu i turystów oraz ponad 40 delegacji oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z całego Pomorza.

Inicjatywa wzniesienia monumentu zrodziła się w środowisku helskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2007 r., a projekt kopca przygotował nieżyjący już architekt Bruno Wandtke. To kompozycja złożona z głazów przywiezionych z różnych zakątków Kaszub. Zanim ustawiono pomnik, na cyplu helskim trzeba było przeprowadzić poważną operację umocnienia brzegu i budowy tarasów spacerowych. Przedsięwzięcie połączyło obiekty hydrotechniczne z elementami infrastruktury turystycznej. Dzięki inwestycji, po opuszczeniu tego obszaru przez wojsko, umożliwiono dostęp turystom do cypla helskiego.

Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonał wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki i burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Kopiec poświęcił ks. prof. Jan Perszon - kierownik Kaszubskiej Pielgrzymki Pieszej Hel - Jasna Góra.

W centralnym miejscu monumentu znajduje się gryf kaszubski obrazujący moc Kaszubów. Na pomniku umieszczono napis „Hel - początek Polski” i tablicę z nazwami miejscowości, w których działają oddziały Zrzeszenia-Kaszubsko Pomorskiego oraz funkcjonującej od ponad 50 lat młodzieżowej organizacji kaszubskiej - Klubu Studenckiego Pomorania.

Do zrealizowania tego pomysłu przyczynił się  i nasz oddział, sfinansowaliśmy pamiątkową tablicę z nazwą miejscowości „Gościcino”. Delegacja z naszego oddziału z przyczyn niezależnych nie uczestniczyła w tym wydarzeniu.

 

Digitalizacja

 

W latach 2012-2013 zdigitalizowano trzy kroniki oddziału. Wszyscy zainteresowani historią i dorobkiem oddziału zapisanym na kartach kronik mogą po nie „sięgnąć” za pośrednictwem katalogu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Kroniki zdigitalizowano: 1 szt. w Miejskie Bibliotece Publicznej w Słupsku, a 2 szt. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. Digitalizacji podjęła się Janina Borchmann.

Współpraca i realizacja zadań

 

Nasz oddział współpracuje z Urzędem Gminy Wejherowo, który co roku wspiera finansowo Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, a także współpracuje z Biblioteką Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie oraz kołem kaszubskim działającym przy Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. A także z radą Sołecką w Gościcinie i prywatnymi darczyńcami współfinansującymi Festyn.

W bibliotece w Bolszewie organizowane są liczne lekcje biblioteczne dla uczniów ze szkół Gminy Wejherowo. Uczniowie uczestniczą w konkursach regionalnych: czytelniczych, literackich i plastycznych. Poznają sylwetki pisarzy i działaczy kaszubskich przez wysłuchanie referatów, oglądanie pokazów multimedialnych i wystaw okolicznościowych. W ich realizację włącza się nasz oddział ZK-P.

Zrzeszenie udziela się również w jubileuszach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, ks. Kanonik Stanisław Bach odprawia mszę z liturgią słowa w języku kaszubskim, dzieci wykonują przedstawienia. Przykładami tej aktywności są różne uroczystości. W 2011 r. z okazji 30. rocznicy śmierci Aleksandra Labudy - referat Z twórczości Aleksandra Labudy wygłosił prof. Tadeusz Linkner. Wystawę okolicznościową  Aleksander Labuda „Guczów Mack” (1902-1981). Żëce ë dokôzë przygotował Edmund Kamiński, a montaż słowno-muzyczny Pamięci Aleksandra Labudy wykonała młodzież z Koła Kaszubskiego z Bolszewa. W  2012 r. w wycieczce - Szlakiem turystyczno-przyrodniczym „Poczuj Kaszubskiego Ducha!” w Gminie Linia uczestniczyli uczniowie z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie pod opieką Henryki Albeckiej, Katarzyny Błędzkej-Zając i Marka Góralskiego. Organizatorem wycieczki była Janina Borchmann.

W 2012 r. odbyła się konferencja naukowa Aleksander Labuda i wyzwania tożsamości kaszubskiej w 110. rocznicę urodzin Aleksandra Labudy. Sesji towarzyszyła promocja książki Aleksandra Labudy Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Montaż słowno-muzyczny poświęcony Aleksandrowi Labudzie przedstawiła młodzież z Koła Kaszubskiego  pod kierownictwem Henryki Albeckiej z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

W 2012 r. Biblioteka Publiczna w Bolszewie w porozumieniu z Zarządem Oddziału ZK-P w Gościcinie przygotowała gminny konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” na podstawie felietonów Guczowego Macka dla uczniów z Koła Kaszubskiego przy Samorządowym Gimnazjum.

 

Eliminacje do Powiatowo-Gminnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

w Gminie Wejherowo zakończone

 

W środę 3 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył się I etap Powiatowo-Gminnego Konkursu Czytelniczego „Méster Bëlnégò Czëtaniô” - eliminacje do finału. Koordynatorem eliminacji w Gminie Wejherowo był ks. kanonik Stanisław Bach - Prezes naszego oddziału.

Zgodnie z treścią regulaminu, do koordynatora konkursu wpłynęło 19 kart zgłoszeniowych we wszystkich kategoriach wiekowych. W eliminacjach wzięło udział osiemnaścioro uczestników: w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych - klasy IV-VI - siedmioro; w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych - klasy I-III - sześcioro; w kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych - jedna osoba, a w kategorii przeznaczonej dla dorosłych - czworo uczestników, w tym Henryka Albecka i Józef Formella - członkowie naszego partu.

W celu sprawnego przeprowadzenia eliminacji organizator konkursu - Janina Borchmann dyrektor biblioteki, w porozumieniu z ks. Stanisławem Bachem, przygotowała dla każdej kategorii wiekowej zestawy tekstów, które każdy z uczestników zaprezentował przed komisją konkursową. Najmłodsi uczestnicy eliminacji zmagali się z wybranymi Bajkami i Bajeczkami Alojzego Nagla. Natomiast gimnazjaliści mieli za zadanie zinterpretować wybrane felietony Aleksandra Labudy pochodzące ze zbioru Guczów Mack gôdô - rozdziału Kukuk. Uczestnicy kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić wybrane sylwetki Bogów i Duchów opublikowane w książce Aleksandra Labudy Bògòwie i d ëchë naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii). Wyzwaniem dla osób dorosłych była interpretacja wybranych tekstów autorstwa Romana Drzeżdżona opublikowanych w książce Romana Drzeżdżona i Tomasza Fopke Rómka&Tómka Kôrbiónka z felietónowi pòlëcë i na łamach „Pomeranii” w latach 2005-2012. Powołano komisję konkursową w następującym składzie: Maria Treder - przewodnicząca oraz członkowie Bogusława Labudda i Adam Hebel.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe laureatom, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom wręczali Maria Treder, Bogusława Labudda, Adam Hebel i ks. Stanisław Bach. Natomiast na ręce przewodniczącej, członków komisji i koordynatora konkursu w gminie Wejherowo, pamiątkowe podziękowania i upominki książkowe złożyła Janina Borchmann. Sponsorem nagród był Urząd Gminy Wejherowo i osoby prywatne.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż w finale Powiatowo-Gminnego Konkursu Czytelniczego „Méster Bëlnégò Czëtaniô”, który odbył się 29 maja w Bibliotece  w Bolszewie I miejsce w kategorii dla dorosłych zajęła Henryka Albecka.

 

Szkolenie dla liderów

 

W dniach 5 i 6 kwietnia 2013 r. ponad 20 przedstawicieli oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkało się w Gdańsku na szkoleniu liderów. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele poszczególnych partów (Kartuzy, Chmielno, Gdańsk, Tczew, Gościcino, Władysławowo, Krokowa, Czersk, Bydgoszcz, Lębork, Puck, Grudziądz oraz Klub studencki „Pomorania”) podsumowywali swoją działalność w minionym roku oraz przedstawiali plany na rok bieżący. Słuchaczy przywitał prezes Zarządu Głównego ZK-P Łukasz Grzędzicki. O tym, jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału Zrzeszenia w 2013 r. poinformował słuchaczy dr Michał Kargul.

Dyskusję na temat wyzwań, jakie stawia przed Zrzeszeniem w 2013 r. zainicjował Łukasz Grzędzicki. Opierając się na wynikach ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2011 r. przez GUS, omówił najbardziej problematyczne i wymagające zwiększonej uwagi i pracy od liderów ZK-P sfery życia Pomorzan.

Drugi dzień spotkania poświęcono m.in. podsumowaniu zmian w środowisku pomorskim i osiągnięciom społeczności kaszubskiej po 1989 r. Szersze dyskusje na ten temat podjęto podczas spotkań w grupach tematycznych, poświęconych sferom: ekonomicznej i gospodarczej (Michał Szczupiński), kulturalnej (Tomasz Fopke), a także rozwojowi szkolnictwa (Danuta Pioch) i mediów (Bogumiła Cirocka). Miałyśmy okazję wysłuchać godzinnego wykładu Tomasza Fopke dotyczącego sfery kultury i języka.

Podczas przerw w szkoleniu śpiewano piosenki kaszubskie, które intonował Prezes Grzędzicki. Nadchodzące ważne imprezy przedstawił i po krótce omówił Łukasz Grzędzicki. Należy wymienić choćby te najważniejsze: 50-lat „Pomeranii” (obejrzeliśmy 15 minutowy film), Rok ks. Janusza Stanisława Pasierba, Zjazd Kaszubów we Władysławowie (6 lipca), Noc Muzeum w Szczecinie, nowinkach, które pojawią się na dniach na portalach: kaszubi.pl i wirtualne Kaszuby itp.

Szkolenie było bardzo ciekawe, gratulacje i podziękowania należą się Organizatorom i wykładowcom. Atmosfera była wspaniała. Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi, którzy aktywnie działają w swoich oddziałach. W szkoleniu z oddziału ZK-P Gościcino uczestniczyły: Janina Borchmann i Henryka Albecka.

 

Jubileusz 20-lecie ZK-P

 

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia oddziału ks. kanonik Stanisław Bach odprawił mszę św. z liturgią słowa w języku kaszubskim. Historia i działalność gościcińskiego partu przedstawiona została w przygotowanym specjalnie na tą okazję przez Janinę Borchmann pokazie multimedialnym.

Licznie przybyłych gości zaproszono do salki katechetycznej, gdzie przy suto zastawionym stole odbyła się biesiada, której towarzyszyła muzyka. Na ręce Prezesa S. Bacha statuetkę Liścia Laurowego wręczył Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Henryk Skwarło Wójt Gminy Wejherowo ofiarował pamiątkowy ryngraf. Prezesi i członkowie sąsiednich oddziałów przekazali podziękowania, listy gratulacyjne i upominki.

Podsumowując, należy podkreślić, iż powstały w 1993 r. oddział ZK-P w Gościcinie na trwałe wpisał się w krajobraz kulturowy Gminy Wejherowo, a szczególnie tej miejscowości, przyczyniając się do zachowania i wzmocnienia tożsamości, poznania i upowszechniania kultury regionalnej. Tych kilkudziesięciu członków prężnie działa na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej, ocalenia od zapomnienia zwyczajów naszych dziadków i edukacji młodego pokolenia.

 

Oprac. Janina Borchmann - kronikarz

 

Gościcino, 1 października 2013 r.

Oddział Gościcino

 

Siedziba oddziału:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MBNP

84-241 Gościcino

ul. Słoneczna 17 A

 


© Copyright 2024 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gościcino
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.