Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Gościcino to wieś stale się rozwijająca i powiększająca na północnych Kaszubach, leżąca na terenie gminy Wejherowo, powiecie wejherowskim w województwie pomorskim.

     Od najdawniejszych historycznych czasów Gościcino zamieszkiwali Kaszubi, wśród których najwięcej było rolników i robotników.

Pierwsze wzmianki o Gościcinie pochodzą z 1600 r. Od tego czasu osada występowała pod nazwami: Gossen, Gościcino, Gosczizino, Gostetin i należała do wielkiego kompleksu dworskiego Bolszewo. W drugiej połowie XVIII w. była małą wsią ziemiańską, która znalazła się pod zaborem pruskim.

W roku 1858 Gościcino i Zielony Dwór liczyło 244 mieszkańców, a już w 1900 r. – wieś liczyła 799 osób, zaś w 1994 r. - 3635, a obecnie liczy 4913 mieszkańców.

Nowy etap rozwoju zarysował się przed Gościcinem w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Przyczyniły się do tego w dużym stopniu przedsięwzięcia. Przyczyniły się do tego w dużym stopniu przedsięwzięcia: budowa szosy, kolej żelazna, dogodne połączenia z portem w Gdańsku.

Otworzyły się nowe możliwości dla rzemiosła wiejskiego. Najpierw powstała fabryka celulozy, z której w 1899 r. po przebudowie, powstała fabryka mebli.

Piękne tereny Kaszubskie - zachęcały do zaludnienia. Obecnie w Gościcnie znajduje się szkoła podstawowa, biblioteka parafialna, przedszkole, poczta, przedsiębiorstwa rzemieślnicze, kościół i cmentarz.

Proboszczem parafii jest rodowity Kaszub ks. kanonik Stanisław Bach, który był przy współudziale z Bronisławem Reszke pomysłodawcą założenia oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie. Do grona ZKP zaczęli wstępować ludzie związani z Kaszubami.

Aby Koło mogło istnieć musiało się zwołać grono osób wg norm wymaganych w statucie ZKP, a gdy norma się spełnia w składzie: ks. Stanisław Bach, Henryka Albecka, Wojciech Płotka, Jan Skierka, Roman Lange, Dawid Lademann, Romuald Głuszko, Andrzej Knuta, Mieczysław Gafka, Jan Hening, Dionizy Wrosz, spotkała się 19 marca 1993 r. w domu katechetycznym przy parafii pw. MBNP w Gościcinie. Dokument został spisany w obecności ojców wprowadzających członków naszego oddziału, Stanisława Starosty z Leśniewa i Franciszka Okunia z Luzina. Cyt.: Protokół z spotkania założycielskiego oddziału ZKP w Gościcinie. „W dniu 19 marca 1993 r. w domu katechetycznym odbyło się spotkanie oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie. Spotkanie było poświecone organizacji nowego oddziału oraz wybraniu tymczasowego zarządu. W spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani krzewienia kultury Kaszubskiej oraz zaproszeni goście: Stanisław Starosta – członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Franciszek Okuń - prezes ZKP w Leśniewie. Zaproszeni goście zapoznali zebranych z celami i zadaniami działalności ZKP oraz z  formami organizacyjnymi nowego oddziału.

Początkowo kronikę prowadził Bronisław Reszke, a od 1994 r. Janina Borchmann.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć przynależność do organizacji podpisując deklaracje. Deklaracje podpisało czternaście osób, a członkami wprowadzającymi byli zaproszeni goście. Druga część spotkania poświęcona była wybraniu tymczasowego zarządu do którego weszli:

Roman Lange jako przewodniczący, Henryka Albecka jako sekretarz, Jan Skierka jako skarbnik. Tymczasowy zarząd wyznaczył stały termin spotkań - pierwszy wtorek każdego miesiąca. Spotkanie zakończyło się optymistycznym akcentem dla rozwoju naszego oddziału”.

Protokołowała Henryka Albecka

Od tego czasu minęło 20 lat. Obecnie oddział liczy 21 członków - ludzi świata kultury i oświaty, rolników i robotników kochających swoją małą Ojczyznę Kaszubską.

Zostali na zawsze w naszej pamięci już nie żyjący członkowie: Mieczysław Gafka (zm. 7.11.2004 r.); Norbert Szotrowski (zm. 1.03.2012 r.); Jan Skierka (zm. 16.11.2012 r.) i Regina Ziegert (zm. 4.03.2013 r.).

Oprac. Janina Borchmann

Oddział Gościcino

 

Siedziba oddziału:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MBNP

84-241 Gościcino

ul. Słoneczna 17 A

 


© Copyright 2024 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gościcino
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.