Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Kaszubskie Forum Kultury

Pomysł utworzenia Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni (obecnego Kaszubskiego Forum Kultury) powstał w Gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Placówka została powołana 12 września 2003 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem, Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbietą Gwiazdowską oraz Prezesem Gdyńskiego Oddziału ZKP Teresą Hoppe. Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej działał w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 do lipca 2016 roku.

 

Spotkania, prelekcje, wykłady, wieczory poetyckie, przedstawienia teatralne, projekcje filmów

Przez trzynaście lat działalności w OKKP odbyło się blisko trzysta prelekcji, wykładów, promocji książek, wieczorów poezji, przedstawień teatralnych, projekcji filmów oraz debat obejmujących szeroką tematykę kaszubsko-pomorską. Spotkania prowadzone były przez wiele znanych osobistości pomorskiego świata nauki i kultury. Gościliśmy m.in.:

‒ naukowców: prof. Marka Adamca, prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Klemensa Bruskiego, prof. Bogdana Chrzanowskiego, prof. Andrzeja Gąsiorowskiego, prof. Adelę Kuik-Kalinowską, prof. Daniela Kalinowskiego, prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, prof. Dariusza Filara, prof. Jerzego Sampa, prof. Reginę Pawłowską, prof. Wiktora Peplińskiego, ks. prof. Jana Perszona, prof. Aurelię Polańską, ks. prof. Henryka Skorowskiego, prof. Brunona Synaka, prof. Zygmunta Szultkę, dr Annę Kwaśniewską, dr Hannę Makurat, dr. Jana Mordawskiego, dr. Tomasza Rembalskiego i dr inż. Jolantę Sołtysik.

‒ redaktorów i pisarzy: Bogumiłę Cirocką, Annę Czerwińską-Rydel, Jacka Dworakowskiego, Ewę Górską, Pawła Huelle, Wojciecha Kiedrowskiego, Miłosławę Kosmulską, Dariusza Majkowskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Krystynę Puzdrowską, Eugeniusza Pryczkowskiego, Barbarę Szczepułe, Edmunda Szczesiaka, Stanisława Janke, Małgorzatę Sokołowską, Tatianę Slowi i Tadeusza Woźniaka,

‒ regionalistów: Andrzeja Buslera, Jarosława Ellwarta, Tomasza Fopke, Andrzeja Grzyba, Teresę Hoppe, Artura Jabłońskiego, Edmunda Kamińskiego, Jadwigę Kirkowską, Sławomira Kitowskiego, Romana Klebbę, Elżbietę Pryczkowską, Wiesławę Niemiec, ks. Jerzego Więckowiaka, Tomasza Żmudę-Trzebiatowskiego,

‒ muzealników: Elżbietę Grot, Mirosława Fudzińskiego, Danutę Król, Mirosława Kuklika, Barbarę Maciejewską, Dariusza Małszyckiego, Annę Pająkowską, Jędrzeja Szerle i Krzysztofa Steyera,

‒ poetów i recytatorów: Idę Czaja, Magdalenę Kropidłowską, Zbigniewa Jankowskiego, Edmunda Puzdrowskiego, Karolinę Serkowską i Ewę Warmowską,

‒ artystów ludowych: Leona Bieszke, Edwarda Jastrzębskiego, Danutę Niechwiadowicz, Alicję Serkowską, Juliannę Sobieszczyk i Halinę Wensierską,

‒ gości różnych środowisk: Małgorzatę Czajkę-Stelmaszewską, dr hab. n. med. Alicją Dziewulską-Bokiniec, Henryka Ganowiaka, Elżbietę Kamrowską, Jana Kulasa, Sławinę Kosmulską i Jerzego Miotke,

‒ koła regionalne ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego z Brus, Zespół Koseder z Gimnazjum nr 14 z Gdyni

‒ teatry: Zymk,

‒ muzyków i zespoły: Michała Bronka, Stanisława Bułę, Jolantę Suchorzewską, Kaszubskie Duo Artystyczne „We dwa konie”, Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”.

‒ ponadto w OKKP odbyły się projekcję następujących filmów „Gdynia dawniej i dziś” w reż. Jana Butowskiego, „…ale to już czasy stare” w reż. Adama Ciborskiego i Damroki Kwidzińskiej, spektakl telewizyjny „Remus” w reż. Krzysztofa Gordona, „Kaszubi w Kanadzie” w reż. Eugeniusza Pryczkowskiego, Kryptonim „Inspirator", „Franka” w reż. Henryki Dobosz,

Promocja książki Miłosławy Kosmulskiej "Literackie listy z pieprzem", obok autorki aktor Zbigniew Jankowski i Andrzej Busler

Sporym zainteresowaniem cieszył się w 2009 roku cykl "O historii najstarszych dzielnic Gdyni" dr. Tomasza Rembalskiego.

W Ośrodku można było obejrzeć również wiele wystaw fotograficznych, rzeźby, malarstwa, rzemiosła rybackiego, pszczelarstwa i in., organizowanych przy współpracy z osobami prywatnymi: Leonem Bieszke, Marianem Buslerem, Grażyną i Markiem Chróścielewskimi, Małgorzatą Czajką-Stelmaszewska, Zbigniewem Formelą, Krzysztofem Garstkowiakiem, Alfonsem Klejną, Marianem Jelińskim, Edmundem Kamińskim, dr Janem Netzlem, Markiem Seydą, Mirosławem Skibniewskim, Julianną Sobieszczyk oraz instytucjami: Europejskim Centrum Solidarności, Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym, Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Muzeum Etnograficznym w Oliwie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radą Dzielnicy Wielki Kack i Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wystawa "Wielki Kack wczoraj i dziś" zrealizowana wspólnie z Radą Dzielnicy Wielki Kack.

 

Ponadto OKKP włączał się w szereg inicjatyw współpracując z Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni m.in. Bookcrossing czyli Książkokrążenie w Gdyni.

 

Księgozbiór

W momencie powstania OKKP jego księgozbiór liczył około 500 szt. książek i czasopism. Pochodziły one z darów członków ZKP Gdynia, Marii Kowalewskiej, Wojciecha Kiedrowskiego, zbiorów ks. Hilarego Jastaka, Instytutu Kaszubskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Po blisko dziesięciu latach działalności księgozbiór OKKP liczy około 5 tys. książek i czasopism. Na jego zwiększenie w największym stopniu wpłynęły granty Urzędu Miasta Gdyni pozyskiwane przez ZKP Gdynia, dary czytelników oraz zakupy dokonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. OKKP miał także znaczący wpływ na digitalizację miesięcznika „Pomerania”.

 

Zajęcia "Kultura kaszubska" Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W latach 2007-2014 w OKKP odbywały się zajęcia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Kultura kaszubska". Prowadził je społecznie Edward Barzowski. Wcześniej zajęcia odbywały się w gdyńskiej YMCA. W ramach zajęć była przybliżana wiedza z różnych dziedzin, dotycząca Kaszub i Pomorza.

Słuchacze UTW Gdynia z Edwardem Barzowskim

Kaszubskie Forum Kultury

Z pewnością OKKP stało się w stosunkowo krótkim czasie (bo czymże jest 13 lat w historii miasta i szerzej regionu?) rozpoznawalną placówką krzewiącą i promującą wiedzę kaszubsko-pomorską. Działania te nie były wystarczające. Od lat intencją wielu działaczy ZKP Gdynia oraz pragnieniem gdyńskiej społeczności kaszubsko-pomorskiej było powołanie wyspecjalizowanej placówki, zajmującej się kompleksowo tematami kaszubskimi w naszym mieście oraz skupiającej środowisko gdyńskich regionalistów. Wspomniane plany sięgały początków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1956 roku. W 2016 roku, ta wieloletnia idea stała się rzeczywistością – 10 października swoją działalność rozpoczęło Kaszubskie Forum Kultury – wyspecjonalizowana fundacja, którą ZKP Gdynia powołało w tym celu. Zajmuje się ona szeroko pojętą tematyką regionalną z zakresu kultury, edukacji i gospodarki. Jak wskazuje nazwa − forum –  miejsce spotkań, miejsce otwarte na wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną. Prezesem Kaszubskiego Forum Kultury jest Jerzy Miotke, a członkami Zarządu: Danuta Krygier (wiceprezes), Andrzej Busler, Judyta Śliwińska oraz Adam Witt.

Siedziba Kaszubskiego Forum Kultury znajduje się pod adresem al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni. Placówka jest czynna:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10.00-18.00
piątek 10.00-16.00
 

Tel. 58 354 55 47

kaszubskieforumkultury.pl

e-mail: kfk.gdynia@wp.pl

 

 

 

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego Oddziału. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za przekazanie 1%

KRS 0000018943

 

ZKP Oddział Gdynia

KPZ Part Gdiniô

 

ul. Słowackiego 44/7

81-392 Gdynia

Numer konta:

82 1020 1853 0000 9902 0067 4812

Biuro:

wtorki 16.00-17.00

 

Partnerzy: