Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

 O gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Podstawową formą działalności Zrzeszenia jest społeczna praca ogółu członków.
Gdyński Oddział Zrzeszenia istnieje od 1956 roku. Jego siedziba mieści się w Gdyni przy ul. Słowackiego 44/7. Przy Gdyńskim Oddziale ZKP działają 4 Koła dzielnicowe: Cisowa, Północ, Śródmieście, Wielki Kack oraz Klub Rodziny Trzebiatowskich. Zarząd Oddziału sprawuje patronat nad Ośrodkiem Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, działającym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (al. Marszałka Piłsudskiego 18), Chórem Męskim „Dzwon Kaszubski”, Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” oraz "Fala". Od 1997 roku Oddział wydaje regularnie kwartalnik „Gdinskô Klëka”, który ukazuje się w nakładzie 500 egz. W 1993 roku Zarząd Oddziału ustanowił medal „Srebrna Tabakiera Abrahama”, przyznawany i wręczany rokrocznie osobom lub instytucjom za wybitne zasługi dla Kaszub i Pomorza. Wśród laureatów tego medalu należy wymienić: ks. prałata Hilarego Jastaka, Alojzego Nagla, prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Gerarda Labudę i wielu innych.
Do najważniejszych osiągnięć Oddziału należy zaliczyć wzniesienie Pomnika Antoniego Abrahama, uzyskanie od miasta lokalu na siedzibę Oddziału, powołanie Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni oraz organizowanie jego działalności.
W ramach promocji języka kaszubskiego koła dzielnicowe przygotowują msze św. z kaszubską liturgią słowa, organizują nabożeństwa w języku kaszubskim, zachęcają szkoły do nauczania kaszubskiego, organizują spotkania ze znanymi postaciami z różnych części Kaszub.

Pomnik Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim.

Zarząd Oddziału zaprasza do współpracy wszystkich, którym zależy na wszechstronnym rozwoju Kaszub i Pomorza. Własną pracą, dobrym pomysłem lub doświadczeniem możemy przyczyniać się do kultywowania tradycji, rozwoju kultury oraz do budowania regionu silnego gospodarczo.

 

 

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego Oddziału. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za przekazanie 1%

KRS 0000018943

 

ZKP Oddział Gdynia

KPZ Part Gdiniô

 

ul. Słowackiego 44/7

81-392 Gdynia

Numer konta:

82 1020 1853 0000 9902 0067 4812

Biuro:

wtorki 16.00-17.00

 

Partnerzy: