Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Manifest programowy
Rady Rodzin Trzebiatowskich

Celem działalności Rady Rodzin jest integracja członków rodzin Trzebiatowskich i powiększanie wiedzy o historii swoich rodów i społeczności, w której żyje oraz wzrost świadomości przynależności do kaszubskiej grupy etnicznej i jej kultury.
Docelowym działaniem RR powinno być dążenie do sytuacji, w której wiedza o historii naszych przodków, a także teraźniejszych działaniach RR na niwie rodzinnej, jej celach, działaniach i osiągnięciach będzie udziałem możliwie największej liczby osób wywodzących się z naszych rodów na całym świecie.
Efekt ten RR pragnie osiągnąć poprzez działania własne oraz we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, w którego oddziale gdyńskim stanowimy koło.
Prace RR dotyczyć będą wszystkich osób utożsamiających się z rodzinami Trzebiatowskich. RR pragnie współpracować również z innymi rodzinami kaszubskimi, z którymi poprzez wspólne zamieszkiwanie tych samych terenów i miejscowości przez wiele wieków nasze rodziny są niejednokrotnie skoligacone.
Kreatorem i koordynatorem działań wyżej opisanych jest Rada Rodzin Trzebiatowskich w składzie:
Przewodniczący, vice – przewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Liczba członków RR nie będzie ograniczona i będzie zależna od chęci uczestniczenia i podejmowania działań na rzecz naszych rodzin w ramach RR. RR wyłania swoje władze wśród swoich członków. Nie będzie określonej kadencyjności funkcji. Praca w RR może mieć wyłącznie charakter społeczny.
Realizację swoich zamierzeń RR zamierza prowadzić poprzez:
• organizację zjazdów i spotkań rodzinnych,
• inspirowanie członków naszych rodzin do zbierania informacji o historii i genealogii naszych gałęzi rodzinnych, wspomaganie ich w tych działaniach, a następnie poprzez pogłębione badania kojarzenie genealogii poszczególnych gałęzi w jedno rodowe dzieło, prowadzenie działalności wydawniczej – przede wszystkim publikacji „Trzebiatowscy”, zawierającej wszystkie informacje i wiadomości o rodzinach Trzebiatowskich i spraw z nimi związanych pozyskane od poszczególnych członków naszych rodzin oraz poprzez badania własne.
Punktem docelowym wszystkich działań RR będzie Zjazd Rodzin Trzebiatowskich w roku 2015 z okazji 500 rocznicy nadania 6 kaszubskim rodom ziemi w Trzebiatkowach, dokonanego przez księcia pomorskiego Bogusława X w 1515 roku.

Uczestnicy Zjazdu Rodzin Trzebiatowskich w 2011 roku
 

W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego klubu Rodzin Trzebiatowskich Pawła Jutrzenka Trzebiatowskiego (zajął się innego rodzaju działalnością) i z funkcji skarbnika Aleksandra z Jutrzonków Trzebiatowskiego (ze względu na stan zdrowia) członkowie klubu zostali zmuszeni do dokonania zmiany w swoim zarządzie z dniem 17 października 2014 roku i tak ukonstytuował się nowy jego skład:

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski –przewodniczący

Bogdan (Jutrzenka) Trzebiatowski – sekretarz

Dorota Trzebiatowska – skarbnik

Aleksander Trzebiatowski - członek

Paweł Jutrzenka Trzebiatowski – członek

Tomasz Żmuda Trzebiatowski – członek

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski - członek

 

 

 

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego Oddziału. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za przekazanie 1%

KRS 0000018943

 

ZKP Oddział Gdynia

KPZ Part Gdiniô

 

ul. Słowackiego 44/7

81-392 Gdynia

Numer konta:

82 1020 1853 0000 9902 0067 4812

Biuro:

wtorki 16.00-17.00

 

Partnerzy: