Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Uchwała ws. ochrony języka kaszubskiego
czwartek, 25 lutego 2021
"Realizując postanowienia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, jak również zobowiązania statutowe Uniwersytet Gdański deklaruje, iż ważną częścią misji naukowej i dydaktycznej Uczelni jest tworzenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i ochrony kultury i języka kaszubskiego - stwierdza w przyjętej dziś Uchwale nr 6/21 Senat Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Warto przypomnieć, że obietnicę przedstawienie Senatowi uchwały która podkreśli wagę jaką przykłada UG dla nauczania i badań nad szeroko pojętą problematyką kaszubską złożył rektor prof. Piotr Stepnowski podczas spotkania z prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Janem Wyrowińskim, byłym prezesem ZKP prof. Edmundem Wittbrodtem oraz przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatorem Kazimierzem Kleiną, które odbyło się 9 lutego br. Można zatem śmiało powiedzieć, że rektor spełnił swą obietnicę w tempie iści ekspresowym. To kolejny dowód przychylności władz UG dla spraw dla nas najżywotniejszych.
 
W dalszej części przyjętej dziś Uchwały czytamy:
"Środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal wspierało społeczność kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania języka, jako najważniejszego elementu dziedzictwa i tożsamości Kaszubów oraz kształcenie kadr, które będą zarządzać rozwojem języka i kultury kaszubskiej zarówno w edukacji, jak i w sferze publicznej tzn. w mediach, w redakcjach i wydawnictwach, w instytucjach kultury, czy w administracji państwowej i organizacjach pozarządowych.
Aby osiągnąć to długoterminowe zobowiązanie Uniwersytet Gdański będzie wspierał rozwój badań naukowych nad Kaszubami w różnych dyscyplinach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język i kulturę tej społeczności, poszerzał obecność tematyki kaszubskiej w procesie kształcenia na różnych kierunkach studiów, zajmujących się tematyką regionalną, etniczną i mniejszościową, rozwijał formy kształcenia, związane z tematyką kaszubską (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wykłady ogólnouczelniane itd.), skierowane do studentów, doktorantów ale również do innych mieszkańców Pomorza, w szczególności do pracowników instytucji kultury, animatorów, dziennikarzy, samorządowców itd.
Efektywna polityka zrównoważonego rozwoju kulturowego regionu współtworzona przez społeczną akademicką Uczelni wymaga również współpracy z instytucjami kultury, środowiskiem oświatowym, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu
popularyzacji wiedzy o Kaszubach."
 
Tekst Uchwały w języku kaszubskim odczytał - co samo w sobie miało wymiar historyczny - prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyński!
 
 
 
Więcej na stronie UG

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2024 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.